Ga naar home van Tom Haage
im/oogleftmenucampagnes
eetbare schooltuinen
educatief theater
cultuurhistorie
 

Campagnes

Enthousiast en creatief zet ik mij in voor campagnes ten behoeve van natuur en milieu. Door uw kantoor waait een frisse wind en idee├źn zijn er volop om vorm te geven aan de invulling en uitvoering van uw project. Mijn netwerk kan bijdragen aan verrassende samenwerkingsverbanden met de overheid, het bedrijfsleven of de culturele sector. Presentaties zijn eveneens goed aan mij besteed en als zelfstandige ben ik erg flexibel. Ik werk graag in teamverband en ik ben zelfstandig. Wel communiceer ik tijdens het gehele proces. Zo bent u altijd op de hoogte.

tomhaage rvdrlokaal rvdr

Duurzame energie:

Een duurzaamheids campagne op het VMBO en HAVO in Deventer. Met als boegbeeld klimaatjournalist Bernice Nootenboom, haar presentaties over de poolexpedities en de Mount Everest spraken tot de verbeelding. Tijdens de creatieve en technische workshops werden de leerlingen bewustere consumenten met kennis over duurzame energieproductie. Ook onderzochten leerlingen het sluipverbruik op school, thuis en bij ondernemingen in de buurt.

Ruimte voor de Rivier:

Tijdens de werkzaamheden om de IJssel meer ruimte te geven namen we leerlingen van VMBO 1 tot en met VWO 5 mee naar de uiterwaarden. Daar ontmoetten zij waterprofessionals uit het werkveld en deden zij informatie en ervaring op om het concept van Ruimte voor de Rivier te bevatten. Excursies, spelvormen, proefjes, kunst, interviews en discussies. Lekker interactief en op lokatie. Ook de presentaties bij Rijkswaterstaat en bij de Provincie Overijssel vielen in de smaak. Met medewerking van Waterschap Groot Salland, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Boskalis, Witteveen en Bos, Stichting Keizersrande en de havenmeester.

voortgezetonderwijsleerlingenopexcursie voortgezetonderwijsvwo5leerlingenopexcursie voortgezetonderwijsvmbo2leerlingenopexcursie proefondervindelijkactiefonderzoekenendatadelen