Ga naar home van Tom Haage
campagnes
eetbare schooltuinen
educatief theater
cultuurhistorie
 

Natuur en Milieu Educatie

voor Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs

Advies en uitvoering NME voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ik nodig kinderen en jongeren uit om op een creatieve wijze naar de wereldproblematiek te kijken. Door bewustwording en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren betrek ik hen bij de uitdagingen van de toekomst. Onvergetelijke gastlessen en maatschappelijke projecten binnen of buiten de schoolmuren. Op freelance basis organiseer ik op creatieve maar praktische wijze lezingen en workshops en ontwerp lesmateriaal. Onderwerpen waar ik veel ervaring mee heb zijn: het belang en het beheer van water in ons land, duurzame energie en elektriciteit, het heelal, ontdekkingsreizen en andere culturen, voedsel en landbouw, de middeleeuwen, het menselijk lichaam en schooltuinprojecten

Sinds 2006 leg ik me toe op Natuur en Milieu Educatie. De projecten schoten als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels heb ik meer dan 25.000 kinderen les mogen geven in 12 provincies.